Montáž zahŕňa:  odskúšanie čerpadla, montáž vystrojenia šachty, montáž riadiacej jednotky THS, elektrické zapojenie, skúška funkčnosti v šachte.