• PO – PIA: 7:00 – 17:00
 • Montáž

  Ako funguje tlaková kanalizácia PRESSKAN

  Popis dodávky a užitočné informácie:

  • Naša spoločnosť PRESSKAN Tlakova kanalizacia s.r.o. Vám zabezpečí dodávku čerpacej plastovej šachty, technológie a čerpadla.
  • Obdržíte od nás presné pokyny na správne uloženie a obsyp čerpacej šachty, odporúčania na umiestnenie riadiacej jednotky.
  • Po uložení šachty príde náš technik a odborne zapojí a sprevádzkuje čerpadlo v šachte.
  • Následne Vás poučíme o správnom používaní čerpacej stanice (vrátane jej pravidelnej údržby).
  • Získate všetky doklady potrebné ku kolaudácii Vašej stavby, vrátane pokynov a kontaktov v prípade poruchy čerpadla.
  • Pri výskyte poruchy príchádza náš technik do 24/48 hodín. Odstráni poruchu, prípadne ak čerpadlo nebude možné sprevádzkovať na mieste, technik Vám zapojí nové čerpadlo bez ďalšej výmeny.

  Priebeh montáže tlakovej kanalizácie PRESSKAN

  Prečerpávacia stanica sa skladá:

  1. Plastová samonosná vodotesná čerpacia šachta s priemeron DN1000mm a výškou H2000mm resp. DN1000/H2000.
  2. Ponorné kalové čerpadlo NP 16-5-01 na 400V alebo NP 16-5-02 na 230V.
  3. Poisťovací Ventil, spätná klapka, guľový uzáver, PE potrubie.
  4. Ovládacia automatika THS so signalizáciou poruch, snímačom hladiny a vypúšťaním.
  5. Káblová chránička DN 40 dĺžka 25/50m – podľa požiadavky.