• PO – PIA: 7:00 – 17:00
 • Prečerpávacia Stanica PPS 1000

  Prečerpávacia Stanica PPS 1000

  Kategórií:

  Popis

  Je určená na:

  Prečerpávanie splaškových vôd z domácností, malých firiem, obcí v rámci tlakovej kanalizácie.V prečerpávacej stanici je použitý systém tlakovej kanalizácie PRESSKAN ® overený skúsenosťami z viac ako 20 ročnej prevádzky.

  Systém PRESSKAN ® využíva malé profily kanalizačných potrubí 40mm, čo má niekoľko výhod:

  • úzke výkopy,
  • nie je potrebné spádovanie,
  • hĺbka rýhy 90 – 120 cm (nezamŕzajúca pôda),
  • optimálne dimenzie potrubia zaručujú samočistiaci efekt.

  Uvedené prednosti spolu s ďalšími výhodami:

  • bezobslužná prevádzka,
  • nízke náklady na stočné,
  • nízka spotreba elektrickej energie,
  • spoľahlivosť systému overená viac ako 20 ročnou prevádzkou,
  • ochrana životného prostredia,
  • dostupný servis a náhradné diely

  To predurčuje systém PRESSKAN ® pre použitie:

  • v rodinných domoch,
  • malých firmách,
  • obciach.

   


  PREČERPÁVACIA ŠACHTA DN1000/2000

  Plastová certifikovaná šachta vyrobená z PE materiálu rotačným modulovaním Priemer DN1000mm, výška H2000mm. Šachta je 100% vodotesná bez zbytočných zvarov a spojov. Samonosná konštrukcia zaručuje jednoduchú manipuláciu a dlhodobú životnosť. Šachta je štandardne dodávaná s plastovým certifikovaným poklopom s nosnosťou do 200kg. Na požiadanie je možné šachtu osadiť aj poklopom vyššej triedy.


  ČERPADLO 1 ¼“ NP-S 230V/400V

  Systém tlakovej kanalizácie PRESSKAN ® je založený na prečerpávaní splaškových vôd pomocou vretenového kalového čerpadla umiesteného v čerpacej šachte. Čerpadlo ja na sacej strane vybavené rezacím zariadením, ktoré si dokáže poradiť so splaškovými vodami obsahujúcimi krátko vláknité, alebo dlho vláknité látky ako: trávu, slamu, zvyšky zeleniny, ovocia, textílie, papier. Všetky exponované časti čerpadla sú vyrobené z odolných materiálov.

  Pozn.: pre viac informácií pozri jednotlivé čerpadlá:

  Čerpadlo 1 ¼“ NP-S 230V

  Čerpadlo 1 ¼“ NP-S 400V


  AUTOMATIKA PRESSKAN

  Ovládacia automatika THS je určená na napájanie, istenie a riadenie chodu ponorných kalových čerpadiel používaných v tlakovej kanalizácii PRESSKAN®. Súčasťou ovládacej automatiky je hlavný vypínač, popr. prúdový chránič, stýkač, motorový spúšťač chrániaci motor čerpadla pred preťažením a strážca hladiny, ktorý spoločne s elektródovým snímačom hladiny riadi chod čerpadlá. Súčasťou strážiča hladín je optická signalizácia prevádzkových stavov.

  Elektródový hladinový snímač zabezpečuje riadenie čerpadla v rozsahu nastavených hladín a chráni ho proti chodu na sucho. Štandardná vzdialenosť elektród pre snímanie zapínacej a vypínacej hladiny je 25 cm. Pri prípadných požiadavkách zákazníka môže byť táto vzdialenosť upravená.

  Na želanie zákazníka je možné ovládaciu automatiku doplniť:

  • počítadlom prevádzkových hodín,
  • zvukovou signalizáciou,
  • diaľkovým prenosom prevádzkových stavov alebo
  • diaľkovým riadením pomocou nadradeného systému.

  Ovládacia automatika je dodávaná v závislosti od pripojovacieho napätia (400 V alebo 230V) a v prevedeniach umožňujúcich riadenie od jedného až po niekoľko pripojených čerpadiel. Ovládacia automatika má krytie IP 66 a je možné ju umiestniť na stenách objektov, pilieroch oplotenia alebo samostatných stojanoch. Krytie ovládacej skrinky nevyžaduje dodatočné zastrešenie.

   

  Parametre THS:

  Prevádzkové napätie 400 / 230V, 50Hz alebo 230V, 50HZ
  Menovitý prúd max. 4 A alebo max. 9 A (podľa typu čerpadla)
  Inštalovaný príkon 1,5 kW (podľa typu čerpadla)
  Krytie skrinky IP 66